Kancelář

Notářské služby

Všeobecné informace na webu Notářské komory
Rodina, majetek...
Právnické osoby a podnikání
Ověřování a výpisy z rejstříků
Dědické právo

Dědické právo

Notář je jako soudní komisař pověřen soudem k vyřízení pozůstalosti. Více >

Kancelář Příbram 

Tel.: 318 620 005
Mobil: 774 419 790
E-mail: info@notarka-trckova.cz
ID DS: b7qcb7y
IČ: 25 80 36 46
DIČ: CZ535714163

Mgr. Marie Trčková | Notářka v Příbrami

Mgr. Marie Trčková, notářka se sídlem v Příbrami, je pověřena notářským úřadem v obvodu Okresního soudu v Příbrami. V evidenci notářů Notářské komory České republiky je zapsána pod č. 383.

Kancelář Mgr. Marie Trčkové zajišťuje veškeré notářské služby, včetně poskytování právní pomoci dle ustanovení § 3 notářského řádu.

Za účelem společného výkonu činnosti notáře,
má notářka Mgr. Marie Trčková společníka Mgr. Stanislava Trčku, notáře v Kolíně.  

© Copyright 2021 Notářka Trčková | Galio marketing s.r.o.

Designed with Mobirise