kancelář Příbram:


tel.:
mobil:
e-mail:
web:
ID DS:
IČ:
DIČ:

Úřední den Praha:
adresa:

mobil:
email:

bank. spojení:
peněžní ústav:
číslo účtu:
Kód banky:

Příbram I,
náměstí T. G. Masaryka 3, 261 01
318 620 005
+420 774 419 790
mtrckova.notar@nkcr.cz
www.notarka-trckova.cz
b7qcb7y
25 80 36 46
CZ535714163


Praha 1, Opletalova 1535/4, 4. patro, č. dveří 403
777 634 692
mtrckova.notar@nkcr.cz

UniCredit Bank
Czech Republic, a.s.
2102164339
2 700

spodni-cast-menu

Úvodem

Mgr. Marie Trčková, notářka se sídlem v Příbrami, je pověřena notářským úřadem v obvodu Okresního soudu v Příbrami, je členkou Notářské komory v Praze a členkou prezídia Notářské komory v Praze.

V evidenci notářů Notářské komory České republiky je zapsána pod č. 383.

Kancelář Mgr. Marie Trčkové zajišťuje veškeré notářské služby, včetně poskytování právní pomoci dle ustanovení § 3 notářského řádu.


notářské služby | mtrckova.notar@nkcr.cz
© 2008 Galio crossmedia